4. oddelenie

Vychovávateľka: Mgr. Denisa Mitterová

Oddelenie navštevujú deti z 3.A, 4.A a 4.B

Počet detí: 24

                                Zoznam detí:

3. A                                                                                                                

1. Beňo Kristián

2. Chriašteľ Peter

3. Maštalírc Tomáš

4. Mitterpachová Simona

5. Solárik Filip

6. Mušuka Zdenko

7. Nádaská Laura

8. Polievka Jozef

 

4.A

1. Rončáková Veronika

2. Ternuščáková Lucia

3. Sandány Matúš

4. Šoltés Peter

5. Dzúrik Adam

6. Koctúrová Ivana

8. Lukačko Jakub

 

4.B

1. Caban Lukas Alexander

2. Filip Juraj

3. Kališka Marcel

4. Kvaček Kristián

5. Pašková Marcela

6. Pondelík Tomáš

7. Stančík Adam

8. Venderla Kristián