Vitajte na webe ŠKD pri ZŠ Sama Cambela  v Slovenskej Ľupči   

O NÁS

Náš školský klub je súčasťou miestnej základnej školy. Navštevujú ho žiaci 1.- 4. ročníka.

ŠKD je v prevádzke:        pred vyučovaním: 6.00 - 7.40 h.

                                                (príchod do ranného ŠKD do 7.30 hod.)

                                        po vyučovaní: 11.25 - 16.30 h.

ŠKD spolupracuje s Centrom voľného času (CVČ) a so Základnou umeleckou školou (ZUŠ) sídliacou v samostatných priestoroch v budove II. stupňa ZŠ. Deti tak môžu všestranne rozvíjať svoje talenty na jednom mieste.

Informácie ohľadom krúžkovej činnosti v CVČ nájdete na: www.zsslovlupca.edu.sk

Informácie ohľadom činnosti ZUŠ nájdete na: www.zussllupca.sk

Režim dňa

06.00 – 07.40  Ranná služba

11.25 – 11.45  Odpočinková činnosť

11.45 – 13.00  Obed

13.00 – 13.30  Relaxačná činnosť

13.30 – 14.15  Záujmová činnosť

14.15 – 14.50  Rekreačná činnosť

             15.00  Zlučovanie oddelení

15.00 – 15.15  Olovrant

15.15 – 15.45  Príprava na vyučovanie

15.45 - 16.30  Odpočinková a relaxačná činnosť