Vitajte na webe ŠKD pri ZŠ Sama Cambela  v Slovenskej Ľupči  

OZNAM ŠJ

STRAVNÉ LÍSTKY

Predaj stravných lístkov počas školského roka bude prebiehať

každý utorok ráno od 7:30 do 8:00

každý deň počas obeda od 11:30 do 13:45.

UPOZORNENIE: Žiaci si orazia lístok na nasledujúci deň v predchádzajúci deň na obede. Nebude možné si oraziť lístok ráno, ale je možné dohlásiť obed formou SMS na t. č. 0907 803 218 najneskôr do 7:30. Do SMS je potrebné napísať meno, priezvisko, triedu žiaka a vybraté jedlo. Odhlášky obedov sa tiež hlásia formou SMS.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE NA STRÁNKE ŠKOLY - O škole - Jedálny lístok

O NÁS

Náš školský klub je súčasťou miestnej základnej školy. Navštevujú ho žiaci 1.- 4. ročníka.

Prevádzka ŠKD pri ZŠ Sama Cambela:       

pred vyučovaním: 6:00 - 7:40 h. (príchod do ranného ŠKD do 7:30 hod.)

                 Ranný klub v šk. roku 2018/19:

                 6:00 - 7:00 v triede ŠKD

                 7:00 - 7:40 v triede 3.A

po vyučovaní: 11.25 - 16.30 h.

O 15:00 zlučovanie oddelení do 1. a 2.oddelenia.

 

ŠKD spolupracuje s Centrom voľného času (CVČ) a so Základnou umeleckou školou (ZUŠ) sídliacou v samostatných priestoroch v budove II.stupňa ZŠ. Deti tak môžu všestranne rozvíjať svoje talenty na jednom mieste.

Informácie ohľadom krúžkovej činnosti v CVČ nájdete na: www.zsslovlupca.edu.sk

Informácie ohľadom činnosti ZUŠ nájdete na: www.zussllupca.sk

Režim dňa

06.00 – 07.40  Ranná služba

11.25 – 11.45  Odpočinková činnosť

11.45 – 13.00  Obed

13.00 – 13.30  Relaxačná činnosť

13.30 – 14.15  Záujmová činnosť

14.15 – 14.50  Rekreačná činnosť

             15.00  Zlučovanie oddelení

15.00 – 15.15  Olovrant

15.15 – 15.45  Príprava na vyučovanie

15.45 - 16.30  Odpočinková a relaxačná činnosť