Vitajte na webe ŠKD pri ZŠ Sama Cambela  v Slovenskej Ľupči   

OZNAM

Vážení rodičia,

dňa 29.6.2018 bude v prevádzke len ranný ŠKD. V tento deň sa obedy v školskej jedálni nevydávajú.

Príjemné prežitie letných prázdnin Vám prajú vychovávateľky ŠKD

O NÁS

Náš školský klub je súčasťou miestnej základnej školy. Navštevujú ho žiaci 1.- 4. ročníka.

Prevádzka ŠKD pri ZŠ Sama Cambela:       

pred vyučovaním: 6.00 - 7.40 h. (príchod do ranného ŠKD do 7.30 hod.)

                 Ranný klub v šk. roku 2017/18:

                 6.00 - 7.00 v triede ŠKD

                 7.00 - 7.40 v triede 2.B

po vyučovaní: 11.25 - 16.30 h.

15.00 zlučovanie oddelení (po 15.00 je v prevádzke 1. a 2.oddelenie)

 

ŠKD spolupracuje s Centrom voľného času (CVČ) a so Základnou umeleckou školou (ZUŠ) sídliacou v samostatných priestoroch v budove II.stupňa ZŠ. Deti tak môžu všestranne rozvíjať svoje talenty na jednom mieste.

Informácie ohľadom krúžkovej činnosti v CVČ nájdete na: www.zsslovlupca.edu.sk

Informácie ohľadom činnosti ZUŠ nájdete na: www.zussllupca.sk

Režim dňa

06.00 – 07.40  Ranná služba

11.25 – 11.45  Odpočinková činnosť

11.45 – 13.00  Obed

13.00 – 13.30  Relaxačná činnosť

13.30 – 14.15  Záujmová činnosť

14.15 – 14.50  Rekreačná činnosť

             15.00  Zlučovanie oddelení

15.00 – 15.15  Olovrant

15.15 – 15.45  Príprava na vyučovanie

15.45 - 16.30  Odpočinková a relaxačná činnosť