Vitajte na webe ŠKD pri ZŠ Sama Cambela  v Slovenskej Ľupči  

OZNAM ŠJ

Vážení rodičia, lístky na obed sa predávajú každý pondelok v mesiaci od 7:30 do 8:00 a každý deň počas obeda od 11:30 do 13:45.
 
Žiaci si orazia lístok na nasledujúci deň v predchádzajúci deň na obede. Nebude možné si oraziť lístok ráno.

Prihlášky a odhlášky obedov:  formou SMS na t.č. 0907 803 218

prihlášky: deň vopred do 20:00

odhlášky: v deň obeda najneskôr od 7:00.

Do SMS je potrebné napísať meno, priezvisko, triedu žiaka a vybraté jedlo.

Žiaci počas neprítomnosti v škole (počas choroby, celodenného lekárskeho vyšetrenia) nemajú nárok na obed. Je potrebné obed odhlásiť najneskôr do 7:00 v deň neprítomnosti žiaka. Pokiaľ sa včas neodhlási z obeda, bude potrebné zaplatiť celú sumu obeda, čo je pre 1. stupeň 2,30 eura a pre 2. stupeň 2,40 eura. Nie je možné vydávať obed do obedárov.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE NA STRÁNKE ŠKOLY - O škole - Jedálny lístok

 

O NÁS

Náš školský klub je súčasťou miestnej základnej školy. Navštevujú ho žiaci 1.- 4. ročníka.

Prevádzka ŠKD pri ZŠ Sama Cambela:       

pred vyučovaním: 6:00 - 7:40 h. (príchod do ranného ŠKD do 7:30 hod.)

                 Ranný klub v šk. roku 2019/2020:

                 6:00 - 7:00 v triede 4.B

                 7:00 - 7:40 v triede 4.A

po vyučovaní: 11.25 - 16.30 h.

O 15:00 zlučovanie oddelení podľa služby vychovávateliek.

 

ŠKD spolupracuje s Centrom voľného času (CVČ) a so Základnou umeleckou školou (ZUŠ) sídliacou v samostatných priestoroch v budove II.stupňa ZŠ. Deti tak môžu všestranne rozvíjať svoje talenty na jednom mieste.

Informácie ohľadom krúžkovej činnosti v CVČ nájdete na: www.zsslovlupca.edu.sk

Informácie ohľadom činnosti ZUŠ nájdete na: www.zussllupca.sk

Režim dňa

06.00 – 07.40  Ranná služba

11.25 – 11.45  Odpočinková činnosť

11.45 – 13.00  Obed

13.00 – 13.30  Relaxačná činnosť

13.30 – 14.15  Záujmová činnosť

14.15 – 14.50  Rekreačná činnosť

             15.00  Zlučovanie oddelení

15.00 – 15.15  Olovrant

15.15 – 15.45  Príprava na vyučovanie

15.45 - 16.30  Odpočinková a relaxačná činnosť