Oddelenia

V školskom klube detí pracuje 5 oddelení.

Nachádzajú sa v klasických triedach v budove I. stupňa základnej školy.

Rozdelenie oddelení ŠKD:

        1. oddelenie - Gertrúda Hričovská - 1.B + 2.B

        2. oddelenie - Mgr. Zuzana Holková - 2.A + 2.B

        3. oddelenie - Bc. Monika Čunderlíková - 1.A + 2.B

        4. oddelenie - Marta Mlčochová - 3.A + 3.B

        5. oddelenie - Mgr. Alena Vojníková - 4.A + 4.B

 

RANNÝ KLUB 6:00 – 7:40

Oddelenie: 6:00 – 7:00

Oddelenie: 7:00 – 7:40

Deti sú prijímané do ranného ŠKD do 7:30. V čase od 7:30 do 7:40 je budova školy zatvorená.

 

Činnosť pokračuje po skončení vyučovania a to od 11.25 h. až do 16.30 h.

O 15.00 sa oddelenia zlučujú podľa služby vychovávateliek.