Oddelenia

V školskom klube detí pracujú 4 oddelenia.

Nachádzajú sa v klasických triedach na prízemí budovy I. stupňa základnej školy.

Ich rozmiestnenie je nasledovné:

        1. oddelenie - v 3.B - vych. Gertrúda Hričovská

        2. oddelenie - v triede ŠKD - vych. Marta Mlčochová

        3. oddelenie - v 3.A - vych. Bc. Monika Čunderlíková

        4. oddelenie - v 2.A - vych. Mgr. Zuzana Holková

 

RANNÝ KLUB 6:00 – 7:40

Oddelenie v triede ŠKD: 6:00 – 7:00

Oddelenie v triede 3.A: 7:00 – 7:40

Deti sú prijímané do ranného ŠKD do 7:30. V čase od 7:30 do 7:40 je budova školy zatvorená.

 

Činnosť pokračuje po skončení vyučovania a to od 11.25 h. až do 16.30 h.

O 15.00 sa oddelenia zlučujú do 1. a 2. oddelenia (podľa služby vychovávateliek).