1. oddelenie

Vychovávateľka: Gertrúda Hričovská

Oddelenie navštevujú deti z 1.A,  2.A a 3.A

Počet detí: 25

                                Zoznam detí:

1.A

1. Babicová Martina

2. Bartošová Nina

3. Bartoš Róbert

4. Ďurka Vladimír

5. Ferienčíková Terézia

6. Helexová Dominika

7. Hlaváč Richard

8. Holková Sára

9. Marková Anita

10. Zelená Timea

11. Štefanovie Ema

12. Šoltés Patrik

 

2.A

1. Blanárová Hana

2. Ďurka Damián

3. Slašťanová Timea

4. Tomčík Timotej

5. Venderlová Natália

 

3.A

1. Bacík Richard

2. Filipková Lujza

3. Havrla Matúš

4. Kurray Michal

5. Lakomčík Šimon

6. Niederland Alex

7. Seredy Jakub

8. Vrbická Alexandra