Tlačivá na stiahnutie

 

O prijatí dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ ZŠ. V prípade naplnenosti oddelení nemusí byť dieťa prijaté.