Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD.doc

O prijatí dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ ZŠ. V prípade naplnenosti oddelení nemusí byť dieťa prijaté.