Riaditeľstvo ZŠ Sama Cambela spolu s deťmi a zamestancami úprimne ďakuje všetkým sponzorom, za poskytnutie finančných darov na revitalizáciu detského pieskoviska školského klubu.

Poďakovanie patrí aj rodičom, predovšetkým p. Maštalírcovi a p. Sandánymu za pomoc pri realizácii prístrešku a p. Čunderlíkovi za poskytnutie materiálu.