2. oddelenie

Vychovávateľka: Marta Mlčochová

Oddelenie navštevujú deti z 2.B a 3.A

Počet detí: 25

                            Zoznam detí:

2.B

1. Albrecht Peter

2. Babničová Nela

3. Binder Martin

4. Berkyová Kvetoslava

5. Čiampor Michal

6. Dianiška Lukáš

7. Fodor Filip

8. Holécy Alex

9. Homola Samuel

10. Chabanová Miriam

11. Kubove Ciara

12. Kurjanová Nela

13. Lipa Peter

14. Spišiaková Katarína

15. Šovčíková Silvia

 

3.A

1. Caban Michal Tomáš

2. Cibuľková Veronika

3. Ďurka Jozef

4. Laštiak Matyáš

5. Mikuš Ondrej

6. Snopková Nina

7. Šoltés Matej

8. Roskošová Terézia

9. Rusko Jakub

10. Jakubíková Nela