4. oddelenie

Vychovávateľka: Mgr. Zuzana Holková

Oddelenie navštevujú deti z 4.A a 4.B

Počet detí: 28

                                Zoznam detí:

4. A                                                                                                                

1. Gregorová Lea

2. Kurrayová Halina

3. Fašangová Alexandra

4. Strečková Alexandra

5. Fukasová Sofia

6. Lenci Benjamín

7. Lenciová Liana

8. Maštalírc Tomáš

9. Mitterpachová Simona

10. Mušuka Zdenko

11. Nádaská Laura

12. Peťko Dominik

13. Polievka Jozef

14. Solárik Filip

 

4.B

1. Barta Vladimír

2. Brodek Matúš

3. Červenáková Veronika

4. Čunderlíková Michaela

5. Gonda Jakub

6. Hlaváčová Veronika

7. Jakušová Eva

8. Klimentová Romana

9. Kováčiková Ema

10. Kováčová Emma

11. Kubove Carolina

12. Milovská Alžbeta

13. Pokorná Patrícia

14. Šmoldasová Monika