Vážení rodičia/zákonní zástupcovia.

V tejto sekcii nájdete základné informácie o fungovaní nášho školského klubu.

V prípade nejasností si pozrite "Školský poriadok" príp. sa obráťte na niektorú z vychovávateliek, alebo na triednu učiteľku.

Žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD dostanú zákonní zástupcovia pri zápise žiaka do 1. ročníka ZŠ. Žiadosti o prijatie žiakov vyšších ročníkov prijíma riaditeľ ZŠ, ktorý rozhodne o ich prijatí alebo neprijatí.

O dôležitých oznamoch budete informovaní prostredníctvom slovníčkov.

Dieťa môže samostatne opustiť ŠKD len na základe písomného oznamu rodičov/zákonných zástupcov, ktorý obsahuje dátum a podpis rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa.

Čo si priniesť do ŠKD

 Hygiena v triede:

  • kuchynské útierky
  • tekuté mydlo
  • pap. vreckovky (krabička)

- označené oblečenie na von (hlavne do piesku, na futbal, v zime nezabúdať na rukavice)

Zároveň prosíme rodičov, ktorí majú možnosť, priniesť pre deti papier na kreslenie.

 

Škola zabezpečuje pre vaše deti všetky ostatné hygienické potreby na WC (wc papier, mydlo, pap.utierky).

Organizácia stravovania

Deti nosia so sebou na obed dva stravné lístky (zabezpečujú ich zákonní zástupcovia):

1. orazený z predchádzajúceho dňa (časť Poukážka)

2. na orazenie na nasledujúci deň (celý lístok).

Všetci musia mať podpísané obidve polovice stravného lístka.

Deti si na pokyn vychovávateľky umyjú ruky, pripravia lístky na obed a nastúpia sa na prechod do budovy II. stupňa.

(V prípade nevhodného počasia sa prezujú).

Orážanie lístkov:

1. ročník - vychovávateľka prečíta deťom denné menu na nasledujúci deň a orazí deťom lístky podľa ich záujmu.

       Od 2.polroka sa deti učia samostatnosti v orážaní lístkov. Vychovávateľka naďalej oboznamuje deti s menu.

2. - 4. ročník - deti si lístky orážajú samostatne

 

Deti, ktoré sa naobedujú čakajú v prítomnosti vychovávateľky na celý skupinu a spoločne odchádzajú naspäť do budovy I. stupňa.

Čo nenosiť do ŠKD

- mobil, tablet a iné drahé elektronické hry (napr. PSP)

- drahé predmety a hračky

- akékoľvek zbrane (aj hračkárske)