3. oddelenie

Vychovávateľka: Bc. Monika Čunderlíková